Browsing: sheekooyin

Sheeko ayaa waxay ka dhacday Dhammaan qoysasku mar uun wey u baahan kaalmo. Mararka qaar waxaa dhacda dhibta iyo walbahaarka…